sapcj-presentation-slider-0
  • Ultimele actualizări
   Anunț rezultate interviu de departajare la concursul de ocupare a postului de ofițer specialist II la Compartimentul Formațiuni de Studiu din SAP Cluj

   30.09.2022Posturi scoase la concurs

   Posturi scoase la concurs
   Anunț interviu de departajare la concursul de ocupare a postului de ofițer specialist II la Compartimentul Formațiuni de Studiu din SAP Cluj

   22.09.2022Posturi scoase la concurs

   Posturi scoase la concurs
   Anunț rezultate interviu de departajare la concursul de ocupare a postului de ofițer specialist II la Biroul Echipament și Hrănire din SAP Cluj

   20.09.2022Posturi scoase la concurs

   Posturi scoase la concurs
   Anunț rezultat testare psihologică candidat loc.2 declarat admis la concursul de ocupare a postului de agent II la Biroul Metodică, planificare și bibliotecă din SAP Cluj

   20.09.2022Posturi scoase la concurs

   Posturi scoase la concurs
   Anunț interviu de departajare pentru concursul de ocupare a postului de ofițer specialist II la Biroul Echipament și Hrănire din SAP Cluj

   19.09.2022Posturi scoase la concurs

   Posturi scoase la concurs
   Anunț planificare testare psihologică candidat loc.2 declarat admis la concursul de ocupare a postului de agent II la Biroul Metodică, planificare și bibliotecă din SAP Cluj

   15.09.2022Posturi scoase la concurs

   Posturi scoase la concurs
   Anunț rezultat testare psihologică candidat declarat admis la concursul de ocupare a postului de agent I la Compartimentul Formațiuni de Studiu la SAP Cluj

   12.09.2022Posturi scoase la concurs

   Posturi scoase la concurs
   Anunț rezultat testare psihologică candidat declarat admis la concursul de ocupare a postului de agent II la Biroul Metodică Planificare și Bibliotecă la SAP Cluj

   12.09.2022Posturi scoase la concurs

   Posturi scoase la concurs
   Anunț rezultat testare psihologică candidat declarat admis la concursul de ocupare a postului de instructor de poliție principal II aria curriculară instrucția tragerii la C.P.P. la SAP Cluj

   12.09.2022Posturi scoase la concurs

   Posturi scoase la concurs
   Anunț rezultat testare psihologică candidat declarat admis la concursul de ocupare a postului de instructor de poliție principal II poz. 17 la Catedra de Pregătire Juridică și Criminalistică la SAP Cl

   12.09.2022Posturi scoase la concurs

   Posturi scoase la concurs
  Misiunea

  Formarea iniţială a agenţilor de poliţie, pregătirea acestora pentru a face faţă provocărilor generate de interdependenţa tot mai strânsă între contextele sociale-economice-culturale-educaţionale ale ţărilor europene, se realizează printr-un sistem unitar, conceput prin prisma direcţiilor stabilte de „Declaraţia de la Bologna” şi „Procesul Lisabona”. Astfel, şcoala pregăteşte poliţişti capabili să exercite atribuţii pentru asigurarea respectării drepturilor, liniştii şi siguranţei cetăţenilor Europei. Programul de dezvoltare instituţională al şcolii defineşte perspecivele instituţiei noastre pentru următorii trei ani, ţinând cont de schimbările economico-sociale, de necesitatea asumării exigenţelor europene în ceea ce priveşte educaţia şi nu în ultimul rând, de cultivarea valorilor M.A.I.- „Profesionalism, eficacitate, eficienţă”.

  Viziunea

  Realizarea unui act didactic bazat pe valori democratice şi aspiraţii moderne ale indivizilor, corelat cu inovaţia şi reforma în învăţământul poliţienesc european, în spiritul egalităţii de şanse, al cetăţeniei şi valorilor europene. Promovarea unui învăţământ vocaţional activ, orientat spre formarea de competenţe, aptitudini, atitudini şi valori, prin prisma paradigmelor educaţionale europene.

  sapcj-widgets-0
  sapcj-widgets-1
  sapcj-widgets-2
  sapcj-widgets-3
  sapcj-widgets-4
  sapcj-widgets-5
  sapcj-widgets-6
  sapcj-widgets-7
  sapcj-widgets-8
  sapcj-widgets-9