sapcj-presentation-slider-0
  • Ultimele actualizări
   Revenire Anunț listă candidaturi validate pentru concurs 3 posturi de instructori de poliție principal II si IV la Catedra de Pregătire Polițienească -tactică polițienească la SAP Cluj

   11.08.2022Posturi scoase la concurs

   Posturi scoase la concurs
   Revenire Anunț concurs pentru ocuparea postului de ofițer specialist II la Compartimentul Formațiuni de studiu din cadrul SAP CLUJ

   11.08.2022Posturi scoase la concurs

   Posturi scoase la concurs
   Anunț temă practică pentru concurs 3 posturi de instructori de poliție principal II si IV la Catedra de Pregătire Polițienească -tactică polițienească la SAP Cluj

   11.08.2022Posturi scoase la concurs

   Posturi scoase la concurs
   Anunț temă practică pentru concurs post de instructor de poliție principal II la Catedra de Pregătire Polițieneasca -instrucția tragerii la SAP Cluj

   11.08.2022Posturi scoase la concurs

   Posturi scoase la concurs
   Anunț temă practică pentru concurs post instructor de poliție principal III la Catedra de Pregătire Polițienească- investigații criminale la SAP Cluj

   11.08.2022Posturi scoase la concurs

   Posturi scoase la concurs
   Anunț temă practică pentru concurs 3 posturi de instructor de poliție principal II si III -Catedra de Pregătire Juridică și Criminalistică la SAP Cluj

   11.08.2022Posturi scoase la concurs

   Posturi scoase la concurs
   Anunț listă candidaturi validate pentru concursul de instructor de poliție principal III la Catedra de Pregătire Polițienească -investigații criminale la SAP Cluj-Napoca

   10.08.2022Posturi scoase la concurs

   Posturi scoase la concurs
   Anunț listă candidaturi validate pentru concursul de instructor de poliție principal II la Catedra de Pregătire Polițienească- instrucția tragerii la SAP Cluj-Napoca

   10.08.2022Posturi scoase la concurs

   Posturi scoase la concurs
   Anunț listă candidaturi validate pentru concurs 3 posturi de instructori de poliție principal II si IV la Catedra de Pregătire Polițienească- tactică polițienească la SAP Cluj-Napoca

   10.08.2022Posturi scoase la concurs

   Posturi scoase la concurs
   Anunț lista candidaturi validate pentru concurs 3 posturi de instructori de poliție principal II si III -Catedra de Pregătire Juridică și Criminalistică la SAP Cluj-Napoca

   10.08.2022Posturi scoase la concurs

   Posturi scoase la concurs
  Misiunea

  Formarea iniţială a agenţilor de poliţie, pregătirea acestora pentru a face faţă provocărilor generate de interdependenţa tot mai strânsă între contextele sociale-economice-culturale-educaţionale ale ţărilor europene, se realizează printr-un sistem unitar, conceput prin prisma direcţiilor stabilte de „Declaraţia de la Bologna” şi „Procesul Lisabona”. Astfel, şcoala pregăteşte poliţişti capabili să exercite atribuţii pentru asigurarea respectării drepturilor, liniştii şi siguranţei cetăţenilor Europei. Programul de dezvoltare instituţională al şcolii defineşte perspecivele instituţiei noastre pentru următorii trei ani, ţinând cont de schimbările economico-sociale, de necesitatea asumării exigenţelor europene în ceea ce priveşte educaţia şi nu în ultimul rând, de cultivarea valorilor M.A.I.- „Profesionalism, eficacitate, eficienţă”.

  Viziunea

  Realizarea unui act didactic bazat pe valori democratice şi aspiraţii moderne ale indivizilor, corelat cu inovaţia şi reforma în învăţământul poliţienesc european, în spiritul egalităţii de şanse, al cetăţeniei şi valorilor europene. Promovarea unui învăţământ vocaţional activ, orientat spre formarea de competenţe, aptitudini, atitudini şi valori, prin prisma paradigmelor educaţionale europene.

  sapcj-widgets-0
  sapcj-widgets-1
  sapcj-widgets-2
  sapcj-widgets-3
  sapcj-widgets-4
  sapcj-widgets-5
  sapcj-widgets-6
  sapcj-widgets-7
  sapcj-widgets-8
  sapcj-widgets-9