sapcj-presentation-slider-0
  • Ultimele actualizări
   Rezultate obținute la proba de evaluare a performanței fizice la data de 07.12.2023

   07.12.2023Admitere

   Admitere
   Erata nr. 1 la situația candidaților înscriși la concursul de admitere la Școala de Agenți de Poliție “SEPTIMIU MUREȘAN” Cluj-Napoca.

   07.12.2023Admitere

   Admitere
   În atenția candidaților la concursul de admitere sesiunea octombrie 2023 – februarie 2024

   05.12.2023Admitere

   Admitere
   Proba, normele şi baremele pentru evaluarea performanţei fizice a candidaţilor

   05.12.2023Admitere

   Admitere
   INFORMAȚII GENERALE PRIVIND ADMITEREA ÎN ȘCOALA DE AGENȚI DE POLIȚIE ,,SEPTIMIU MUREȘAN” CLUJ-NAPOCA sesiunea octombrie 2023 – februarie 2024

   17.10.2023Admitere

   Admitere
   DISPOZIȚIA D.G.M.R.U. NR. II/13129 DIN 16.10.2023

   17.10.2023Admitere

   Admitere
   Tematica și bibliografia la concursul de admitere în școlile postliceale de ordine publică ale M.A.I.

   17.10.2023Admitere

   Admitere
   Model cerere înscriere școli postliceale

   17.10.2023Admitere

   Admitere
   Model declarație confirmare condiții și criterii de recrutare

   17.10.2023Admitere

   Admitere
   ANEXE LA DISPOZIȚIA DGMRU NR. II/13129 DIN 16.10.2023

   17.10.2023Admitere

   Admitere
  Misiunea

  Formarea iniţială a agenţilor de poliţie, pregătirea acestora pentru a face faţă provocărilor generate de interdependenţa tot mai strânsă între contextele sociale-economice-culturale-educaţionale ale ţărilor europene, se realizează printr-un sistem unitar, conceput prin prisma direcţiilor stabilte de „Declaraţia de la Bologna” şi „Procesul Lisabona”. Astfel, şcoala pregăteşte poliţişti capabili să exercite atribuţii pentru asigurarea respectării drepturilor, liniştii şi siguranţei cetăţenilor Europei. Programul de dezvoltare instituţională al şcolii defineşte perspecivele instituţiei noastre pentru următorii trei ani, ţinând cont de schimbările economico-sociale, de necesitatea asumării exigenţelor europene în ceea ce priveşte educaţia şi nu în ultimul rând, de cultivarea valorilor M.A.I.- „Profesionalism, eficacitate, eficienţă”.

  Viziunea

  Realizarea unui act didactic bazat pe valori democratice şi aspiraţii moderne ale indivizilor, corelat cu inovaţia şi reforma în învăţământul poliţienesc european, în spiritul egalităţii de şanse, al cetăţeniei şi valorilor europene. Promovarea unui învăţământ vocaţional activ, orientat spre formarea de competenţe, aptitudini, atitudini şi valori, prin prisma paradigmelor educaţionale europene.

  sapcj-widgets-0
  sapcj-widgets-1
  sapcj-widgets-2
  sapcj-widgets-3
  sapcj-widgets-4
  sapcj-widgets-5
  sapcj-widgets-6
  sapcj-widgets-7
  sapcj-widgets-8
  sapcj-widgets-9
  sapcj-widgets-10