sapcj-presentation-slider-0
  • Ultimele actualizări
   ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR CARE AU PROMOVAT PROBA DE EVALUARE A PERFORMANȚELOR FIZICE

   12.06.2024Admitere

   Admitere
   Rezultatele obținute de candidații Școlii de Agenți de Poliție"Septimiu Mureșan" Cluj-Napoca, promovați la proba de evaluare a performanțelor fizice din cadrul concursului de admitere sesiunea aprilie

   31.05.2024Admitere

   Admitere
   Rezultatele obținute de candidații Centrului Zonal de Selecție Cluj-Napoca, promovați la proba de evaluare a performanțelor fizice din cadrul concursului de admitere sesiunea aprilie - iulie 2024

   31.05.2024Admitere

   Admitere
   Rezultate obținute la proba de evaluare a performanței fizice la data de 31.05.2024

   31.05.2024Admitere

   Admitere
   Rezultate obținute la proba de evaluare a performanței fizice la data de 30.05.2024

   30.05.2024Admitere

   Admitere
   Rezultate obținute la proba de evaluare a performanței fizice la data de 29.05.2024

   29.05.2024Admitere

   Admitere
   Erata nr. 2 la situația candidaților planificați pentru susținerea probei de evaluare a performanțelor la nivelul centrului zonal de selecție SAP Cluj

   29.05.2024Admitere

   Admitere
   Rezultate obținute la proba de evaluare a performanței fizice la data de 28.05.2024

   28.05.2024Admitere

   Admitere
   Erata nr. 1 la situația candidaților înscriși la concursul de admitere la Școala de Agenți de Poliție “SEPTIMIU MUREȘAN” Cluj-Napoca.

   28.05.2024Admitere

   Admitere
   În atenția candidaților la concursul de admitere sesiunea aprilie - iulie 2024

   26.05.2024Admitere

   Admitere
  Misiunea

  Formarea iniţială a agenţilor de poliţie, pregătirea acestora pentru a face faţă provocărilor generate de interdependenţa tot mai strânsă între contextele sociale-economice-culturale-educaţionale ale ţărilor europene, se realizează printr-un sistem unitar, conceput prin prisma direcţiilor stabilte de „Declaraţia de la Bologna” şi „Procesul Lisabona”. Astfel, şcoala pregăteşte poliţişti capabili să exercite atribuţii pentru asigurarea respectării drepturilor, liniştii şi siguranţei cetăţenilor Europei. Programul de dezvoltare instituţională al şcolii defineşte perspecivele instituţiei noastre pentru următorii trei ani, ţinând cont de schimbările economico-sociale, de necesitatea asumării exigenţelor europene în ceea ce priveşte educaţia şi nu în ultimul rând, de cultivarea valorilor M.A.I.- „Profesionalism, eficacitate, eficienţă”.

  Viziunea

  Realizarea unui act didactic bazat pe valori democratice şi aspiraţii moderne ale indivizilor, corelat cu inovaţia şi reforma în învăţământul poliţienesc european, în spiritul egalităţii de şanse, al cetăţeniei şi valorilor europene. Promovarea unui învăţământ vocaţional activ, orientat spre formarea de competenţe, aptitudini, atitudini şi valori, prin prisma paradigmelor educaţionale europene.

  sapcj-widgets-0
  sapcj-widgets-1
  sapcj-widgets-2
  sapcj-widgets-3
  sapcj-widgets-4
  sapcj-widgets-5
  sapcj-widgets-6
  sapcj-widgets-7
  sapcj-widgets-8
  sapcj-widgets-9
  sapcj-widgets-10