sapcj-presentation-slider-0
  • Ultimele actualizări
   ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR CARE URMEAZĂ SĂ EFECTUEZE EXAMINAREA MEDICALĂ

   30.05.2023Admitere

   Admitere
   Lista provizorie cu rezultatele obținute de candidați la probele de concurs, după soluționarea contestațiilor (sesiunea aprilie – iunie 2023)

   30.05.2023Admitere

   Admitere
   Situația soluționării contestațiilor

   30.05.2023Admitere

   Admitere
   LISTA PROVIZORIE cu rezultatele obținute de candidați la probele de concurs pentru LOCURILE COMUNE (sesiunea aprilie – iunie 2023)

   27.05.2023Admitere

   Admitere
   LISTA PROVIZORIE cu rezultatele obținute de candidați la probele de concurs pentru locurile destinate cetățenilor aparținând ALTOR MINORITĂȚI (sesiunea aprilie – iunie 2023)

   27.05.2023Admitere

   Admitere
   LISTA PROVIZORIE cu rezultatele obținute de candidați la probele de concurs pentru locurile destinate cetățenilor aparținând minorității ROME (sesiunea aprilie – iunie 2023)

   27.05.2023Admitere

   Admitere
   Model contestație

   27.05.2023Admitere

   Admitere
   Test de verificare a cunoștințelor - limba română, limba engleză - VARIANTA 1 (SESIUNEA SESIUNEA APRILIE – IUNIE 2023)

   27.05.2023Admitere

   Admitere
   Test de verificare a cunoștințelor - limba română, limba franceză - VARIANTA 1 (SESIUNEA APRILIE – IUNIE 2023)

   27.05.2023Admitere

   Admitere
   Repartizarea candidaților pe săli de concurs, pentru susținerea probei de evaluare a cunoștințelor în data de 27.05.2023 la sediul Școlii de Agenți de Poliție"Septimiu Mureșan" Cluj-Napoca

   26.05.2023Admitere

   Admitere
  Misiunea

  Formarea iniţială a agenţilor de poliţie, pregătirea acestora pentru a face faţă provocărilor generate de interdependenţa tot mai strânsă între contextele sociale-economice-culturale-educaţionale ale ţărilor europene, se realizează printr-un sistem unitar, conceput prin prisma direcţiilor stabilte de „Declaraţia de la Bologna” şi „Procesul Lisabona”. Astfel, şcoala pregăteşte poliţişti capabili să exercite atribuţii pentru asigurarea respectării drepturilor, liniştii şi siguranţei cetăţenilor Europei. Programul de dezvoltare instituţională al şcolii defineşte perspecivele instituţiei noastre pentru următorii trei ani, ţinând cont de schimbările economico-sociale, de necesitatea asumării exigenţelor europene în ceea ce priveşte educaţia şi nu în ultimul rând, de cultivarea valorilor M.A.I.- „Profesionalism, eficacitate, eficienţă”.

  Viziunea

  Realizarea unui act didactic bazat pe valori democratice şi aspiraţii moderne ale indivizilor, corelat cu inovaţia şi reforma în învăţământul poliţienesc european, în spiritul egalităţii de şanse, al cetăţeniei şi valorilor europene. Promovarea unui învăţământ vocaţional activ, orientat spre formarea de competenţe, aptitudini, atitudini şi valori, prin prisma paradigmelor educaţionale europene.

  sapcj-widgets-0
  sapcj-widgets-1
  sapcj-widgets-2
  sapcj-widgets-3
  sapcj-widgets-4
  sapcj-widgets-5
  sapcj-widgets-6
  sapcj-widgets-7
  sapcj-widgets-8
  sapcj-widgets-9