sapcj-presentation-slider-0
  • Ultimele actualizări
   Revenire  - Anunț concurs pentru ocuparea postului de ofițer specialist II la Biroul echipament și hrănire prin încadrare directă

   04.07.2022Posturi scoase la concurs

   Posturi scoase la concurs
   Anunț concurs pentru ocuparea postului de ofiter specialist II la Compartimentul Formațiuni de studiu din cadrul S.A.P. Cluj, prin încadrare directă

   30.06.2022Posturi scoase la concurs

   Posturi scoase la concurs
   Anunț concurs pentru ocuparea postului de instructor de poliție principal III (investigații criminale) la Catedra de Pregătire Polițienească din cadrul S.A.P. Cluj, prin încadrare directă

   30.06.2022Posturi scoase la concurs

   Posturi scoase la concurs
   Anunț concurs pentru ocuparea postului de instructor de poliție principal II la Catedra de Științe Socio-umane, Limbi Străine și Informatică din cadrul S.A.P. Cluj, prin încadrare directă

   30.06.2022Posturi scoase la concurs

   Posturi scoase la concurs
   Anunț concurs pentru ocuparea unui post de de agent I la Compartimentul Formațiuni de studiu din cadrul S.A.P. Cluj, prin încadrare directă

   30.06.2022Posturi scoase la concurs

   Posturi scoase la concurs
   Anunț concurs pentru ocuparea  a 3 posturi de instructor de poliție (tactica politieneasca) la Catedra de Pregătire Polițienească din cadrul S.A.P. Cluj, prin încadrare directă

   30.06.2022Posturi scoase la concurs

   Posturi scoase la concurs
   Anunț concurs pentru ocuparea  a 3 posturi de instructor de poliție la Catedra de Pregătire Juridică și Criminalistică din cadrul S.A.P. Cluj, prin încadrare directă

   30.06.2022Posturi scoase la concurs

   Posturi scoase la concurs
   Anunț concurs pentru ocuparea postului de instructor de poliție principal II (instrucția tragerii) la Catedra de Pregătire Polițienească din cadrul S.A.P. Cluj, prin încadrare directă

   30.06.2022Posturi scoase la concurs

   Posturi scoase la concurs
   Anunț concurs pentru ocuparea unui post de ofițer specialist II la Biroul Echipament și Hrănire, cu personal recrutat prin încadrare directă

   29.06.2022Posturi scoase la concurs

   Posturi scoase la concurs
   Anunț concurs pentru ocuparea unui post de de agent II, la Biroul Metodică, Planificare și Bibliotecă, cu personal recrutat prin încadrare directă

   29.06.2022Posturi scoase la concurs

   Posturi scoase la concurs
  Misiunea

  Formarea iniţială a agenţilor de poliţie, pregătirea acestora pentru a face faţă provocărilor generate de interdependenţa tot mai strânsă între contextele sociale-economice-culturale-educaţionale ale ţărilor europene, se realizează printr-un sistem unitar, conceput prin prisma direcţiilor stabilte de „Declaraţia de la Bologna” şi „Procesul Lisabona”. Astfel, şcoala pregăteşte poliţişti capabili să exercite atribuţii pentru asigurarea respectării drepturilor, liniştii şi siguranţei cetăţenilor Europei. Programul de dezvoltare instituţională al şcolii defineşte perspecivele instituţiei noastre pentru următorii trei ani, ţinând cont de schimbările economico-sociale, de necesitatea asumării exigenţelor europene în ceea ce priveşte educaţia şi nu în ultimul rând, de cultivarea valorilor M.A.I.- „Profesionalism, eficacitate, eficienţă”.

  Viziunea

  Realizarea unui act didactic bazat pe valori democratice şi aspiraţii moderne ale indivizilor, corelat cu inovaţia şi reforma în învăţământul poliţienesc european, în spiritul egalităţii de şanse, al cetăţeniei şi valorilor europene. Promovarea unui învăţământ vocaţional activ, orientat spre formarea de competenţe, aptitudini, atitudini şi valori, prin prisma paradigmelor educaţionale europene.

  sapcj-widgets-0
  sapcj-widgets-1
  sapcj-widgets-2
  sapcj-widgets-3
  sapcj-widgets-4
  sapcj-widgets-5
  sapcj-widgets-6
  sapcj-widgets-7
  sapcj-widgets-8
  sapcj-widgets-9