sapcj-presentation-slider-0
  • Ultimele actualizări
   În atenția candidaților ADMIȘI

   25.01.2023Admitere

   Admitere
   Grafic prezentare candidați la sediul școlii

   25.01.2023Admitere

   Admitere
   Rezultate finale candidați locuri comune

   25.01.2023Admitere

   Admitere
   Rezultate finale candidați alte minorități

   25.01.2023Admitere

   Admitere
   Rezultate finale candidați etnie romă

   25.01.2023Admitere

   Admitere
   Rezultate examinare medicală

   25.01.2023Admitere

   Admitere
   Rezultate examinare medicală

   20.01.2023Admitere

   Admitere
   Rezultate examinare medicală

   19.01.2023Admitere

   Admitere
   Rezultate examinare medicală

   18.01.2023Admitere

   Admitere
   Rezultate examinare medicală

   17.01.2023Admitere

   Admitere
  Misiunea

  Formarea iniţială a agenţilor de poliţie, pregătirea acestora pentru a face faţă provocărilor generate de interdependenţa tot mai strânsă între contextele sociale-economice-culturale-educaţionale ale ţărilor europene, se realizează printr-un sistem unitar, conceput prin prisma direcţiilor stabilte de „Declaraţia de la Bologna” şi „Procesul Lisabona”. Astfel, şcoala pregăteşte poliţişti capabili să exercite atribuţii pentru asigurarea respectării drepturilor, liniştii şi siguranţei cetăţenilor Europei. Programul de dezvoltare instituţională al şcolii defineşte perspecivele instituţiei noastre pentru următorii trei ani, ţinând cont de schimbările economico-sociale, de necesitatea asumării exigenţelor europene în ceea ce priveşte educaţia şi nu în ultimul rând, de cultivarea valorilor M.A.I.- „Profesionalism, eficacitate, eficienţă”.

  Viziunea

  Realizarea unui act didactic bazat pe valori democratice şi aspiraţii moderne ale indivizilor, corelat cu inovaţia şi reforma în învăţământul poliţienesc european, în spiritul egalităţii de şanse, al cetăţeniei şi valorilor europene. Promovarea unui învăţământ vocaţional activ, orientat spre formarea de competenţe, aptitudini, atitudini şi valori, prin prisma paradigmelor educaţionale europene.

  sapcj-widgets-0
  sapcj-widgets-1
  sapcj-widgets-2
  sapcj-widgets-3
  sapcj-widgets-4
  sapcj-widgets-5
  sapcj-widgets-6
  sapcj-widgets-7
  sapcj-widgets-8
  sapcj-widgets-9