sapcj-presentation-slider-0
  • Ultimele actualizări
   ANUNȚ MODIFICARE GRAFIC DE DESFĂȘURARE A ADMITERII ÎN ȘCOALA DE AGENȚI DE POLIȚIE ,,SEPTIMIU MUREȘAN” CLUJ-NAPOCA sesiunea aprilie – iulie 2024

   14.05.2024Admitere

   Admitere
   Dispoziția directorului general al D.G.M.R.U nr. II/11915 din 14.05.2024 pentru modificarea Dispoziției directorului general al D.G.M.R.U nr. II/11816 din 19.04.2024

   14.05.2024Admitere

   Admitere
   INFORMAȚII GENERALE PRIVIND ADMITEREA ÎN ȘCOALA DE AGENȚI DEPOLIȚIE ,,SEPTIMIU MUREȘAN” CLUJ-NAPOCA sesiunea aprilie 2024 - iulie 2024

   24.04.2024Admitere

   Admitere
   Tematica si bibliografia la concursul de admitere in scolile postliceale ale MAI

   24.04.2024Admitere

   Admitere
   DISPOZIȚIA D.G.M.R.U. NR. II/11816 DIN 19.04.2024

   24.04.2024Admitere

   Admitere
   Model declarație confirmare condiții și criterii de recrutare

   24.04.2024Admitere

   Admitere
   Model cerere înscriere școli postliceale

   24.04.2024Admitere

   Admitere
   ANEXE LA DISPOZIȚIA DGMRU NR. II/11816 DIN 19.04.2024

   24.04.2024Admitere

   Admitere
   23.02.2024 -Rezultate examinare medicală

   23.02.2024Admitere

   Admitere
   Erata nr. 5 la rezultatele concursului de admitere la Școala de Agenți de Poliție “SEPTIMIU MUREȘAN” Cluj-Napoca.

   23.02.2024Admitere

   Admitere
  Misiunea

  Formarea iniţială a agenţilor de poliţie, pregătirea acestora pentru a face faţă provocărilor generate de interdependenţa tot mai strânsă între contextele sociale-economice-culturale-educaţionale ale ţărilor europene, se realizează printr-un sistem unitar, conceput prin prisma direcţiilor stabilte de „Declaraţia de la Bologna” şi „Procesul Lisabona”. Astfel, şcoala pregăteşte poliţişti capabili să exercite atribuţii pentru asigurarea respectării drepturilor, liniştii şi siguranţei cetăţenilor Europei. Programul de dezvoltare instituţională al şcolii defineşte perspecivele instituţiei noastre pentru următorii trei ani, ţinând cont de schimbările economico-sociale, de necesitatea asumării exigenţelor europene în ceea ce priveşte educaţia şi nu în ultimul rând, de cultivarea valorilor M.A.I.- „Profesionalism, eficacitate, eficienţă”.

  Viziunea

  Realizarea unui act didactic bazat pe valori democratice şi aspiraţii moderne ale indivizilor, corelat cu inovaţia şi reforma în învăţământul poliţienesc european, în spiritul egalităţii de şanse, al cetăţeniei şi valorilor europene. Promovarea unui învăţământ vocaţional activ, orientat spre formarea de competenţe, aptitudini, atitudini şi valori, prin prisma paradigmelor educaţionale europene.

  sapcj-widgets-0
  sapcj-widgets-1
  sapcj-widgets-2
  sapcj-widgets-3
  sapcj-widgets-4
  sapcj-widgets-5
  sapcj-widgets-6
  sapcj-widgets-7
  sapcj-widgets-8
  sapcj-widgets-9
  sapcj-widgets-10