sapcj-presentation-slider-0
  • Ultimele actualizări
   Rezultate examinare medicală 17.05.2022

   17.05.2022Admitere

   Admitere
   Rezultate examinare medicală 16.05.2022

   16.05.2022Admitere

   Admitere
   Rezultate examinare medicală 13.05.2022

   13.05.2022Admitere

   Admitere
   Rezultate examinare medicală 10.05.2022

   10.05.2022Admitere

   Admitere
   Rezultate examinare medicală 09.05.2022

   09.05.2022Admitere

   Admitere
   Rezultate examinare medicală 05.05.2022

   05.05.2022Admitere

   Admitere
   Rezultate examinare medicală 04.05.2022

   30.04.2022Admitere

   Admitere
   In atenția candidaților declarați APT MEDICAL

   16.04.2022Admitere

   Admitere
   În atenția candidaților care urmează să efectueze examinarea medicală

   16.04.2022Admitere

   Admitere
   Situația soluționării contestațiilor

   13.04.2022Admitere

   Admitere
  Misiunea

  Formarea iniţială a agenţilor de poliţie, pregătirea acestora pentru a face faţă provocărilor generate de interdependenţa tot mai strânsă între contextele sociale-economice-culturale-educaţionale ale ţărilor europene, se realizează printr-un sistem unitar, conceput prin prisma direcţiilor stabilte de „Declaraţia de la Bologna” şi „Procesul Lisabona”. Astfel, şcoala pregăteşte poliţişti capabili să exercite atribuţii pentru asigurarea respectării drepturilor, liniştii şi siguranţei cetăţenilor Europei. Programul de dezvoltare instituţională al şcolii defineşte perspecivele instituţiei noastre pentru următorii trei ani, ţinând cont de schimbările economico-sociale, de necesitatea asumării exigenţelor europene în ceea ce priveşte educaţia şi nu în ultimul rând, de cultivarea valorilor M.A.I.- „Profesionalism, eficacitate, eficienţă”.

  Viziunea

  Realizarea unui act didactic bazat pe valori democratice şi aspiraţii moderne ale indivizilor, corelat cu inovaţia şi reforma în învăţământul poliţienesc european, în spiritul egalităţii de şanse, al cetăţeniei şi valorilor europene. Promovarea unui învăţământ vocaţional activ, orientat spre formarea de competenţe, aptitudini, atitudini şi valori, prin prisma paradigmelor educaţionale europene.

  sapcj-widgets-0
  sapcj-widgets-1
  sapcj-widgets-2
  sapcj-widgets-3
  sapcj-widgets-4
  sapcj-widgets-5
  sapcj-widgets-6
  sapcj-widgets-7
  sapcj-widgets-8
  sapcj-widgets-9