Şcoala de Agenţi de Poliţie "Septimiu Mureşan" Cluj Napoca

 

 

              

   

     
 

 

 

 

 

   

 înapoi

 

 

            

26.04.2021 Întâlnire partenerială TRIDENT

 

            În data de 26 aprilie a avut loc o întâlnire online de management și implementare a Steering Committe-urilor celor 3 parteneri din cadrul Proiectului TRIDENT ”Guiding the guide - an European approach of police internship”: Școala de Agenți de Poliție ”Septimiu Mureșan” Cluj-Napoca, Universitatea de Poliție a Landului Renania-Palatinat și Școala Tehnică de Ordine Publică din Miskolc.

            Sunt discutate aspecte privind stadiul implementării proiectului în cele 6 luni de la demarare,  privind activitățile de diseminare realizate în acest interval precum și referitoare la posibilitatea organizării întâlnirilor transnaționale fizice (pe fondul restricțiilor impuse de pandemia COVID 19). S-a continuat cu  analiza posibilității derulării în paralel a etapelor de creare a produselor intelectuale O1 - Elemente de bază ale standardului ocupațional pentru tutori, O2 - Proiect de standard de pregătire profesională a tutorilor și O3 - Proiect de curriculum pentru formarea tutorilor, respectiv O4 - Ghidul de organizare și desfășurare a stagiului de practică,  O5 - Ghidul stagiului de practică pentru tutori și O6 - Ghidul stagiului de practică pentru elevi. De asemenea, s-au prezentat documentele necesare pentru completarea Raportului Intermediar, care va trebui întocmit la finalul primului an de derulare a proiectului.

 

 

13-21.04.2021 Misiuni TRIDENT la I.P.J.-uri

 

            În cadrul implementării Proiectului TRIDENT ”Guiding the guide - an European approach of police internship”, continuă analiza ocupațională necesară realizării produsului intelectual O1 ”Elemente de bază ale standardului ocupațional pentru tutore de practică”.

            În perioada 13 - 21 aprilie 2021 se derulează vizitele celor 5 echipe de experți ai școlii la Inspectoratele de Poliție Județene (I.P.J.) Brașov, Buzău, Alba, Hunedoara, Timiș, Mureș, Maramureș, Argeș, Gorj, Vâlcea, Olt, Iași, Suceava și la D.G.P.M.B. București. Aici sunt realizate zeci de interviuri cu tutori ai stagiilor de practică ale elevilor, șefi nemijlociți ai acestora și personal din cadrul structurilor de resurse umane care coordonează stagiile de practică.

 

 

 

25.03.2021 Întâlnire transnațională O4

 

            Are loc o întâlnire transnațională de lucru, on line, a celor trei parteneri din cadrul Proiectului TRIDENT ”Guiding the guide - an European approach of police internship”, proiect finanțat de Uniunea Europeană în cadrul Programului Erasmus+: Școala de Agenți de Poliție ”Septimiu Mureșan” Cluj-Napoca, Universitatea de Poliție din landul Renania-Palatinat, Germania, și Școala Tehnică de Ordine Publică din Miskolc, Ungaria.

            Întâlnirea a vizat stadiul de realizare a unuia dintre produsele intelectuale care vor fi create pe parcursul proiectului: O4 - ”Ghidul de organizare și desfășurare a stagiului de practică”. Au fost prezentate materiale privind: Modul de organizare a stagiului de practică în cele trei țări. Elemente comune și elemente specifice;  Obiectivele stagiului de practică și structura stagiului de practică în România. Influența pandemiei de COVID asupra stagiului de practică. Soluții; Rolul structurilor de poliție unde se desfășoară stagiul de practică și modul în care se realizează legătura cu instituțiile de învățământ; Competențele și dotarea logistică a elevilor. A fost propusă și o structură a rezultatului intelectual O4.

 

 

 

14.01.2021 Definirea conceptului comun de TUTORE

 

În data de 14 ianuarie 2021 a avut loc prima întâlnire online a echipelor de experți ale celor trei parteneri TRIDENT, vizând elaborarea produsului intelectual O1 - ”Elemente de bază ale standardului ocupațional pentru tutori”. Cei trei parteneri au prezentat materiale privind modul de organizare a stagiului de practică al elevilor/studenților proprii și responsabilitatea tutorilor și coordonatorilor de practică.

   Școala Cluj, ca organizație lider a acestui produs, a propus o definiție a conceptului de TUTORE în contextul Proiectului Trident: ”Tutore de practică pentru învățământul polițienesc”, acesta fiind ”polițistul care se ocupă de îndrumarea și urmărirea activității elevilor și studenților instituțiilor de învățământ polițienesc, aflați în stagiul de practică”. Partenerii din Ungaria și Germania au fost de acord cu această propunere.

   Au fost aprobate și metodele de lucru și de comunicare în cadrul procesului de realizare a acestui produs intelectual.

 

 

 

04.01.2021 Demararea a trei produse intelectuale TRIDENT

 

În luna ianuarie 2021 au fost demarate lucrările la trei dintre produsele intelectuale care vor fi realizate pe parcursul Proiectului TRIDENT ”Guiding the guide - an European approach of police intership”. Este vorba despre O1 - ”Elemente de bază ale standardului ocupațional pentru tutori”, O7 - ”Platforma educațională TRIDENT” și O4 - ”Ghidul de organizare și desfășurare a stagiului de practică”.