Scoala de Agenti de Politie "Septimiu Muresan" Cluj Napoca

 

 

              

   

     
 
    Înapoi

 

GHID INFORMATIV

 

 

 

Sistemul Informatic Naţional de Semnalări (SINS)

şi protecţia datelor tale cu caracter personal

              

Sistemul Informatic Naţional de Semnalări (SINS) reprezintă sistemul de informaţii creat la nivel naţional care, la data aderării României la Convenţia de punere în aplicare a Acordului Schengen, va furniza date către Sistemul Informatic Schengen (SIS), în conformitate cu reglementările europene în materie.

SINS permite autorităţilor competenţe ca, prin intermediul unei proceduri de căutare automată în sistem, să aibă acces la semnalările cu privire la persoane şi bunuri, în scopul îndeplinirii atribuţiilor specifice în domeniile controlului trecerii frontierei de stat, al respectării regimului vamal, al eliberării vizelor şi permiselor de şedere, precum şi al celorlalte controale şi activităţi specifice efectuate de organele de poliţie sau de către alte autoritati, în scopul asigurarii ordinii şi siguranţei publice.

 

Ministerul Internelor şi Reformei Administrative (M.I.R.A.) este autoritatea publică centrală care gestionează şi răspunde de buna funcţionare a SINS, de integritatea semnalărilor conţinute în acesta, precum şi de alimentarea cu semnalări a SIS, conform exigenţelor acquis-ulul Schengen.

              Contact: Piaţa Revoluţiei nr. 1A, sector 1, Bucureşti  

             E-mail:petitii@mai.ro

             Telefon: 0213118953

                 Website: www.mira.gov.ro

 

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) este autoritatea natională independentă care controlează legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal conţinute in SINS şi transmiterea acestor date de pe teritoriul Romaniei, inclusiv în ceea ce priveşte schimbul şi prelucrarea ulterioară de informaţii suplimentare.

 

Contact: Str. Ofari nr. 32,  sectoral 2,

    Bucureşti

E-mail: anspdcp@dataprotection.ro Telefon: 021/2525599 int. 132 

Website: www.dataprotection.ro

 

 

Care sunt drepturile tale?

În conformitate cu principiile protecţiei datelor, drepturile specifice tuturor cetăţenilor sunt recunoscute şi de Convenţia de punere în aplicare a Acordului Schengen, indiferent dacă provin sau nu dintr-un stat membru al spaţiului Schengen.

>            Dreptul de acces (direct) la datele stocate în SINS. O dată pe an, în mod gratuit poţi cere autorităţilor competente (MIRA, Poliţie, Jandarmerie, Vămi etc.), în scris, sub semnătura şi data, sa îţi comunice informaţii cu privire la datele tale personale existente în SINS;

-           autorităţile   competente   pot   refuza   comunicarea   informaţiilor solicitate   în   cazul în care acest lucru este indispensabil pentru executarea unei sarcini legale în legatură cu semnalarea sau pentru protecţia drepturilor şi libertăţilor unor terţi;

-           autoritatea   competentă   sesizată   este   obligată      comunice informaţiile solicitate în termen de 15 zile de la data primirii cererii.

>            Dreptul de rectificare şi de şterqere a datelor inexacte sau stocate ilegal

-    poţi  cere autorităţilor competente rectificarea  datelor tale care sunt inexacte, ştergerea datelor stocate ilegal şi repararea prejudiciului cauzat;

-                 autoritatea  competentă  sesizată  este  obligată    comunice informaţiile solicitate în termen de 15 zile de la data primirii cererii.

>      Dreptul de a te adresa justiţiei (qratuit)

-           poţi intenta o acţiune în faţa instanţelor competente pentru a avea acces, a rectifica sau a şterge date, pentru a solicita informaţii ori pentru a obţine despăgubiri în urma unei semnalări care te priveşte (Legea nr. 677/2001, modificată şi completată).

 

 

Care sunt persoanele ale căror date se introduc în SINS?

>      Persoanele care fac obiectul unor proceduri de extrădare sau de predare în baza unui mandat european de arestare;

>      Străinii împotriva cărora s-a dispus măsura nepermiterii intrării/ieşirii;

>      Străinii împotriva cărora a fost dispusă măsura expulzării, returnării sau împotriva cărora a fost dispusă o măsură de îndepartare de pe teritoriul României;

>      Persoanele dispărute sau persoanele care, în interesul propriei protecţii sau pentru prevenirea ameninţărilor, trebuie plasate în mod provizoriu într-un loc sigur, la cererea autorităţii competente sau a autorităţii judiciare competente;

>      Persoanele citate pentru a se prezenta în faţa autorităţilor judiciarer în cadrul unei proceduri penale care antrenează răspunderea cu privire la fapte pentru care au fost urmărite, în scopul comunicării locului unde îşi au reşedinţa sau domiciliul;

>      Persoanele cărora trebuie să li se comunice o hotărâre penală ori cererea de a se prezenta pentru a executa o pedeapsă privativă de libertate, introduse, la cererea autorităţilor judiciare competente, în scopul comunicării locului unde îşi au reşedinţa sau domiciliul.

 

Care sunt datele care se introduc în SINS?

>      Numele şi prenumele, pseudonimele care au fost eventual înregistrate separat;

>      Semnele fizice particulare, obiective şi inalterabile;

>      Data şi locul naşterii;

>      Sexul;

>      Cetăţenia;

>      Menţiunea că persoanele în cauză sunt înarmate, violente sau evadate;

>  Motivul semnalării;

>   Măsura care trebuie luată.

Notă! Este interzisă prelucrarea datelor cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, convingerile religioase sau filozofice, apartenenţa sindicală, precum şi prelucrarea datelor privind sănătatea sau viaţa sexuală.