Şcoala de Agenţi de Poliţie "Septimiu Mureşan" Cluj Napoca

 

 

              

   

    Anunturi Legaturi utile

 

Home
Despre noi
Echipa Manageriala
Admitere
Sistem de invatamant
Infrastructura
Activitati extracurriculare
Contact
Informatii Publice
E-Learning
Lectie demonstrativa

 

 

Despre ...

 

Patronul Spiritual
Clujul universitar
Localizare
Galerie de poze
Evenimente
Parteneriate

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Patronul spiritual       Clujul universitar          Localizare

 

 Galerie de poze         EVENIMENTE           Parteneriate

 

Şcoala de Agenţi de Poliţie “SEPTIMIU MUREŞAN” din municipiul Cluj-Napoca a fost înfiinţată prin Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor, în conformitate cu prevederile art. 3 din Hotarârea Guvernului României nr.725/2003, privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Administraţiei şi Internelor.

Ordinul a intrat în vigoare la 01.08.2004, dată cu care şi-au început efectiv activitatea cadrele ce au ocupat funcţiile din organigrama unităţii.

Şcoala face parte din structura  unităţilor de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne şi funcţionează în baza legislaţiei generale şi speciale , a actelor normative elaborate de Ministerul Educaţiei si Cercetării şi de Ministerul Afacerilor Interne.

Inspectoratul General al Poliţiei Române, căruia i se subordonează unitatea, stabileşte profilul profesional al absolvenţilor, standarde ce trebuiesc respectate în procesul de formare a personalului.

     Admiterea în învăţământul postliceal din Ministerul Afacerilor  Interne se face prin concurs. Condiţiile de înscriere, modul de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere se reglementează prin ordine ale Ministerului Afacerilor Interne şi metodologii elaborate în acest sens.

.