Şcoala de Agenţi de Poliţie "Septimiu Mureşan" Cluj Napoca

 

 

              

   

     
 

 

 

 

 

   

 înapoi

 

    

 

 

     

bullet

28.04.-2021-GRAFICUL PREZENTĂRII CANDIDAȚILOR DECLARAȚI ADMIS, LA SEDIUL ȘCOLII ÎN DATA DE 04.05.2021

 

bullet

27.04.2021- URGENT!!!! in atentia candidatilor declarati admisi-Completare formular de evaluare epidemiologica preliminara

 

bullet

26.04.2021-Formular situatie epidemiologica elev

 

bullet

26.04.2021-In atentia candidatilor admisi

 

 

   

     

 

 

 

PRECIZĂRI PRIVIND CONTRIBUŢIA ASIGURĂRILOR DE SĂNĂTATE SPECIFICĂ ELEVILOR 

 

            În conformitate cu prevederile art. 213 alin. (1) lit. a) şi lit. b) teza a II-a din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de asigurare socială de sănătate, fără plata contribuţiei, tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă sunt elevi (.....) şi dacă nu realizează venituri din muncă, precum şi soţul, soţia şi părinţii fără venituri proprii, aflaţi în întreţinerea unei persoane asigurate.

 

          Prin urmare, elevii şcolii care au împlinit vârsta de 26 de ani, pentru a beneficia de asigurare de sănătate, trebuie să efectueze formalităţi pentru înregistrarea lor ca persoană asigurată, urmând să achite personal contribuţiile datorate la Casa de Asigurări de Sănătate.

 

          Pentru informaţii privind conţinutul dosarelor individuale, vă rugăm să contactaţi Biroul Management Resurse Umane din cadrul Şcolii de Agenţi de Poliţie “Septimiu Mureşan”.

 

PRECIZĂRI PRIVIND EŞALONAREA PLĂŢII

CONTRIBUŢIEI DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE SPECIFICĂ ELEVILOR

 

 

Înlesniri la plata obligaţiilor fiscale:
    (1) La cererea temeinic justificată a contribuabililor, organul fiscal competent poate acorda pentru obligaţiile fiscale restante, atât înaintea începerii executării silite, cât şi în timpul efectuării acesteia, înlesniri la plată, în condiţiile legii.
    (2) La cererea temeinic justificată a debitorilor, persoane fizice sau juridice, creditorii bugetari locali, prin autorităţile administraţiei publice locale care administrează aceste bugete, pot acorda, pentru obligaţiile bugetare restante pe care le administrează, următoarele înlesniri la plată:
    (3) eşalonări la plata impozitelor, taxelor, chiriilor, redevenţelor, contribuţiilor şi a altor obligaţii la bugetul local;    

    

 

Obiectul eşalonării:
    (1) Eşalonarea la plată se acordă pentru toate obligaţiile fiscale administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, înscrise în certificatul de atestare fiscală, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.
    (2) Eşalonarea la plată nu se acordă pentru:
    - obligaţiile fiscale în sumă totală mai mică de 500 lei în cazul persoanelor fizice şi 1.500 lei în cazul persoanelor juridice;       

    (3) Perioada de eşalonare la plată se stabileşte de organul fiscal competent în funcţie de cuantumul obligaţiilor fiscale şi de capacitatea financiară de plată a contribuabilului. Perioada de eşalonare la plată acordată nu poate fi mai mare decât perioada de eşalonare la plată solicitată.

 

Pentru informaţii vă rugăm să contactaţi Biroul Management Resurse Umane din cadrul Şcolii de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan”.